混沌


混沌
2 是空虚混沌。渊面黑暗。神的灵运行在水面上。 

2 Dì shì kōngxū hùndùn . yuān miàn hēiàn . shén de líng yùnxíng zaì shuǐ miàn shàng .

2Երկիրն անձեւ ու անկազմ էր, խաւար էր տիրում անհունի վրայ, եւ Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրայ։ 

2Erkirn andzev u ankazm er, khawar er tirum anhuni vray, yev Asttsu hogin shrjum er jreri vray.

Коментари